Изследвай Евангелието според Йоан

VideoA

Знак за идващото


Video B

Идваш ли често тук?


Video C

Сляпа вяра

Video D Video E

Великата размяна


Video F

Виж сам


Reliable

Историческа надеждност


Trust

Фрагментът от Св. Йоан

Събуждането на мъртвеца

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай