Търси

Иисус задава много въпроси. Той провокира въпроси у другите. Може би ще ти помогне да разбереш някои от големите житейски въпроси, когато дойдеш да провериш за себе си.

Изследвай Евангелието според Йоан

Историческата достоверност на Евангелието на Йоан

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Исторически доказателства за Възкресението на Исус Христос

Исус - единственият път?

Божествената доброта и злото

Произход и същност на злото

Има ли въобще абсолюти?

Основи на християнския възглед за творението

Християнство и наука

Вяра и доказателства

Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай