сега гледай това

Тази тема изследва болезнения въпрос за смъртта.


Защо смяташ, че темата за смъртта е въпрос, който избягваме да дискутираме открито и с желание?

1

Какви отношения е имал Иисус с Лазар и семейството му (виж стихове 2 и 5)? Защо смяташ, че сестрите му молят Иисус да дойде?

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:


Иисус прави едно сериозно твърдение за Себе Си. Най-важното в него е, че Той казва, че е Месията, Който ще спаси света. В предишната глава Той показа, че е Син на Бога. Това така е разгневило юдейските лидери, че те са пожелали смъртта Му. Тяхното обяснение е: „Не за добро дело искаме с камъни да Те убием, а за богохулство – за това, че Ти, бидейки човек, се правиш на Бог” (Йоан 10:33).

Иисус твърди, че има същото естество като Бога и дори Го нарича Свой баща. Юдеите са разбирали какво има предвид с това изказване и затова са били така разгневени.

В тази глава умира Лазар – един от най-близките приятели на Христос. Може ли Той да даде някаква надежда в тази ситуация? Ще докаже ли Иисус, че Той е Бог? Какви са наличните доказателства, говорещи за това, че Той е Спасителят на света?


2

Когато Иисус разбира за боледуването на Лазар, какво е изненадващото в Неговия отговор? Какво се страхуват учениците, че ще се случи (стих 5-8)?


4

Изглежда, че за Иисус е безмислено да върви четири дни, за да види Лазар сега. Какво обяснение дава Той в стихове 4 и 15, за да обясни защо изчаква?


В Стария Завет „славата” се е отнасяла до видимото присъствие на Бога, обикновено под формата на ярка светлина. Иисус казва, че учениците ще видят, че и Той притежава тази слава, подобно на Бога. Те ще видят това чрез случващото се с Лазар. Именно поради тази причина Той изчаква, преди да отиде в дома на Лазар.

6

Какво изумително твърдение прави Иисус за Себе Си в стихове 25-26? Според Него, как би било възможно за някого да има увереност за живота след смъртта?8

Иисус е„обзет от душевен смут и развълнуван” (стих 33), което означава, че и Той страда от смъртта на Лазар. В оригиналния език обаче стои думата„гневен”. Нормално е човек да бъде много тъжен, ако някой умре, но защо смяташ, че Иисус може да е бил ядосан?

9

Какво са очаквали хората да се случи в стихове 36- 37? А Марта какво е очаквала в стих 39?

11

Как иска Иисус да отговорят хората на това, което виждат (стихове 41-42)? Какви са различните начини, по които хората отговарят в стихове 45-48?

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

След като научава, че е болен от рак, основателят на Apple Стийв Джобс, казва за смъртта следното:„Никой не иска да умре. Дори хората, които ще отидат на небето, не искат да умрат, за да отидат там. И все пак смъртта е дестинация, към която всички ние сме се устремили. Никой не е успял досега да я избегне”.

Ако Иисус казва истината за Себе Си, как би могла вярата в Него да ни даде надежда, когато ние срещнем смъртта? Какво ни казва случката за това Кой е Иисус?Изследвай Евангелието според Йоан

7

Когато Мария разбира, че Иисус е пристигнал, тя излиза навън, за да Го срещне. Как Иисус отговаря на нейната тъга?Video D

Събуждането на мъртвеца

3

Кога Иисус решава да отиде и да види Лазар? По какъв начин учениците не разбират какво казва Той в стихове 11-16?


5

Опиши ситуацията, при която Иисус пристига в дома на Лазар. Как смяташ, че са се чувстали Марта и Мария? Очаквали ли са, че Иисус ще направи нещо (виж стихове 17-24 и 30-33)?
10

Какво се случва, когато Иисус извиква Лазар от неговата гробница? Това как се свързва с Неговото твърдение в стихове 25-26?

Йоан 11:1-48

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай

Аа

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Знак за идващото Идваш ли тук често? Сляпа вяра Събуждането на мъртвеца Великата размяна Виж за себе си