сега гледай това

През 1879 г. английският философ Клифърд пише:

„Погрешно е винаги, навсякъде и всеки да вярва в нещо, без да има достатъчно доказателства.“.


Някои хора твърдят, че християните нямат доказателство, оправдаващо вярата им. Съгласен ли си?

1

Опиши какъв би бил живота за хората, които са родени слепи. Как биха оцелели те? Какво биха чувствали? Виж стихове 1 и 8.

2

Как ли би могъл да се е чувствал слепеца, отивайки към къпалнята?

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:


Мненията на хората защо Иисус е дошъл са различни. Дали Той е пратен от Бога или по-скоро създава само неприятности? Фарисеите (стриктни последователи на юдейските религиозни закони) са Му ядосани, защото виждат, че Той работи през съботата, която е била ден, определен за юдеите да се въздържат от всякаква от вършенето на каквато и да е работа. Иисус обаче изцелява човек в събота, което за тях е равнозначно на погазване на закона. Те са така разгневени, че в предишната глава дори се опитват да Го убият ( Йоан 8:58). С изцеляването, Иисус отхвърля едно популярно схващане за онова време, че ако някой е сляп, то той е наказан за греховете на родителите си.3

Как това чудо се отнася към Иисус, описващ себе си като„светлината на света”? Какво предполага това относно живота, който Иисус казва, че предлага на света?


В текста на своята биография Йоан използва светлината като символ на живота, докато тъмнината символизира греха и смъртта. Чудото, което извършва Иисус, показва нагледно какво Той е дошъл да направи за света. Като светлина на света, Иисус твърди, че е трябвало да дойде, за да спаси хората от тъмнината на греха и смъртта и да им даде вечен живот.


4

Защо смяташ, че съседите на мъжа отговарят така? Защо смяташ, че го отвеждат при фарисеите в стихове 8-13?

5

Защо фарисеите не могат да приемат и да се съгласят със случилото се, въпреки че мъжът отговаря на техните въпроси ясно? Прочети стихове 13-17. Защо някои от тях не могат да повярват, че Иисус може да е пратен от Бога? Защо някои от тях не могат да повярват, че Иисус може да е грешен? Как тези техни възгледи повлияват мнението им за случилото се с човека и за това Кой е Иисус?


6

Защо фарисеите повикват родителите на слепеца? Как отговарят те и защо – стихове 18-23?8

Как мъжът отговаря на обидите на фарисеите? Какви доводи има той в стихове 30-33?

9

Защо според теб Иисус отиде да намери мъжа?

10

За последните няколко часа този мъж е преживял драматична промяна в разбирането си за това Кой е Иисус. Как се променя неговото мнение в стихове 11, 17 и 38? До какво заключение достига той за личността на Иисус в стих 38?


За пръв път мъжът вижда Иисус с физическите си очи и Го прославя. Пътуването на слепеца от тъмнината към светлината дава отражение и върху духовния му живот. Той следва доказателството и започва да вижда Кой наистина е Иисус. Наименованието „Божи Син” се среща и в Стария Завет, където се използва, за да се опише човек, който е като Бога. Такъв човек разполага и получава сила и слава, които по принцип само Бог има.

11

В началото на историята мъжът е бил сляп и хората са смятали, че слепотата му е наказание за греховете му. Случката обаче завършва много неочаквано. Иисус пояснява, че фарисеите са тези, които са слепи и грешни. По какъв начин са грешни? Какво ги спира от това да повярват Кой е Иисус, въпреки че виждат доказателството, че Иисус изцелява мъжа?

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Иисус прави сериозно твърдение за Себе Си в този пасаж. Той казва, че е„светлината на света”, което на практика означава, че без Него ние сме в тъмнина.


В Стария Завет само Бог е Този, на Когото се отдава почит. Но и Иисус получава почит от хората. Това Го прави равен на Бога.


К. С. Луис е християнски автор и професор в университета в Оксфорд от средата на 20 в. Той пише за Иисус следното:„Старая се да предпазвам хората да казват всички онези глупави неща, които най-често се използват за Иисус. Едно от тях е следното твърдение: „Готов съм да приема Иисус като велик морален учител, но не мога да приема Неговото твърдение, че е Бог”. Това е единственото нещо, което не бива да твърдим. Ако някой е просто човек и говори такива неща като Иисус, няма начин той да е само велик морален учител.”


Ако Иисус е просто човек, тогава Той би трябвало или да лъже, или да е луд, за да казва, че е Бог и това да не е вярно. Защо смяташ, че хората се чувстват комфортно, мислейки за Иисус просто като за велик учител, и затваряйки си очите за това, което наистина Иисус казва за Себе Си?


Изследвай Евангелието според Йоан

Video C

Сляпа вяра

7

Защо смяташ, че фарисеите реагират така на отговора на мъжа? Дали те се интересуват от истината?Йоан 9:1-41

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай

Аа

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Знак за идващото Идваш ли тук често? Сляпа вяра Събуждането на мъртвеца Великата размяна Виж за себе си