сега гледай това

Хората търсят щастието в много различни неща. Можеш ли да се сетиш за примери?


Къде търсиш ти щастието?

1

Жените са имали практиката да ходят заедно за вода на кладенците в хладината на утрото. Защо, според теб, тази жена е решила да отиде сама, в най-голямата жега?

2

Защо жената е толкова изненадана, че Иисус я моли да пие вода?


Video B

Идваш ли често тук?


ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:


Иисус е извършил нещо, което за времето си е било шокиращо – Той e говорил със самарянка. Може би това в момента не звучи като нещо особено, но в Неговата култура набожният човек никога не бива да си помисля да заговори жена публично. Не само това, но Иисус съзнателно решава да загърби огромните религиозни и етнически предразсъдъци, които юдеите са имали към самаряните. Те са били с много негативно мнение за този народ, защото той смесвал юдейските учения с езически практики. Срещата се състои по обед, в най-горещата част на деня, когато Той е уморен и жаден.3

Как описва Иисус „живата вода”, която предлага? Какъв по-дълбок смисъл влага Той в думите„пие” и „ожаднее” в стих 13?

4

Какво мислиш за отговора на жената в стих 15? Смяташ ли, че тя е говорела сериозно?

5

Иисус сменя темата на разговора, заговаряйки за личния живот на жената. Защо смяташ, че тя казва само част от истината за живота си в стих 17?

6

Как биха могли миналите ú връзки да обяснят защо е отишла сама на кладенеца по обед, а не с останалите жени сутринта?

7

Иисус ú показва, че знае всичко за предишния ú живот. Защо смяташ, че Той говори за това? Каква е връзката между техния разговор за живата вода и нейното минало? Как това би ú помогнало да удовлетвори жаждата си?


Най-вероятно жената се е почувствала неудобно, говорейки за такива сфери на личния си живот, но тя е разпознала, че Иисус е пророк. Нейният коментар в стих 20 не е промяна на темата. Тя пита в кой храм би могла да отиде, за да получи опрощение.


В стихове 21-24 Иисус ú отговаря, казвайки, че Неговото идване в света променя всичко. Хората няма нужда да ходят някъде, търсейки опрощение и поклонение на Бога. Неговото идване означава, че хората могат да познаят Бога лично и отблизо, като „Баща”. Именно това означава изразът „поклонение в дух и истина”. Същo така, повече няма съмнения къде може да бъде намерена истината, защото Иисус е Този, Който открива истината за Бога. Малко по-нататък в биографията си, Йоан описва Самия Иисус като „Истината”.


8

Опиши отговора на учениците, който те дават в стих 27, връщайки се до кладенеца. Защо според теб те реагират така?

9

Помисли още веднъж за това, което знаем за жената и нейното минало. Кое е изненадващото в нейните действия и думи от стихове 28-29? Как смяташ, че се е почувствала сега? Защо?


10

Според стихове 39-42, в какво са повярвали хората от града? Какво ги е убедило?

11

Помисли още веднъж за срещата на Иисус със самарянката. Каква е„живата вода”, която Иисус казва, че дава? Ако Той е„Спасителят на света”, от какво е дошъл да спаси хората всъщност?

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Иисус ни показва, че нашето усещане за празнота и жажда съществуват, защото сме отделени от Бога. Той ни обещава да ни доведе до близко взаимоотношение с Него като Баща, Който напълно би удовлетворил жаждата ни.


Усещането за празнота е общо човешко усещане. Боб Гелдоф, известна рок звезда и благотворителен деец, бил попитан дали се чувства удовлетворен. Той отговорил:„Не съвсем. Аз не зная какво точно би значело това. Аз съм непълноценен като човешко същество. Иначе, защо ги има тези големи дупки тук (слагайки ръце на гърдите си)? Всичко, което правя е, защото се страхувам да не се отегча и защото зная какво има в дупките. Страхувам се от тях – депресират ме”.


Как би отговорил на казаното от Боб Гелдоф? Къде търсиш ти щастието? Оптимист ли си или си по- скоро песимист по отношение на възможността да съществува удовлетворение, което трае вечно?

Изследвай Евангелието според Йоан

Йоан 4:4-42

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Аа

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Знак за идващото Идваш ли тук често? Сляпа вяра Събуждането на мъртвеца Великата размяна Виж за себе си Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай