сега гледай това

VideoA

Знак за идващото

Аа

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Какви определения би използвал, за да опишеш християнството?

Иисус извърши и много други чудеса пред учениците Си, за които не е писано в тази книга. А тези са описани, за да вярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот чрез Него. (Йоан 20:30-31)
1

Какви са мотивите, които Йоан посочва за написването на неговата биография за живота на Иисус Христос?

2

Йоан прави самоличността на Иисус основна тема на неговия труд. Кой смяташ, че е бил Иисус? Защо смяташ така?


В Стария Завет еврейският народ е имал своите пророци, които са писали за един бъдещ водач, наричан Месия или Христос. Пророчествата посочвали, че този водач ще унищожи враговете на народа и ще донесе мир и благоденствие.


ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:


Първият път в биографията на Йоан, в който Иисус се появява публично като действащо лице, е по време на една сватба, на която присъства Той, заедно със семейството и приятелите Си. Сватбите в Близкия Изток през I век са били още по-важни и скъпи събития, отколкото са днес. Бракът е имал много по- голямо значение, простиращо се отвъд това, че двама души се събират. Сватбата е била знак за обществото, че булката и младоженецът влизат в общността на възрастните. Празненствата обикновено са траели най-малко една седмица. Обичаят е повелявал, че е отговорност на младоженеца да осигури всичко необходимо за едно толкова важно събитие.


Изследвай Евангелието според Йоан

3

Виното на сватбата свършва. Как ли са се почувствали младоженците, разбирайки, че на тяхното празненство липсва вино? Важно е да се има предвид, че това е била култура, в която чувството за срам е водещо, затова и поведението на хората се е определяло от техните страхове и срам.

4

Ако виното беше свършило окончателно, какво ли щяха да си помислят сватбарите за младоженеца? Какво щеше да си помисли семейството на булката за техния зет?


В Стария Завет виното е метафора за радостта и поради това, ако на сватбата липсва вино, това би било ужасно. Отговорът на Иисус към майка Му е малко объркващ, особено, когато в ст. 4, Той ú казва: „Моят час все още не е настъпил”. Иисус е човек, Който е знаел каква е съдбата Му и е виждал, че целият Му живот води към един определен момент.


Йоан 2:1-11

5

Изглежда, че Иисус не е искал да привлича вниманието към Себе Си, така че защо все пак смяташ, че той е извършил чудото?

6

Всяка от шестте каменни делви е побирала  между 80 и 120 л. течност. Това е количество, достатъчно да напълни между 700 и 1000 бутилки с вино. Какво е мнението на разпоредителя за качеството на виното? Как това вино би променило празненството?


7

Какво е мнението на разпоредителя за младоженеца? Заслужава ли младоженецът да бъде похвален? Как са се почувствали булката и младоженецът, разбирайки какво е направил Иисус за тях?

8

Делвите са били пълни с вода, използвана за обредно измиване. Преди всяко хранене, юдеите са имали обичай да се измиват, като символ за това, че се умиват от греховете си. Водата е била като напомняне за тях, че са грешни и имат нужда от опрощение. В крайна сметка, каква е най-дълбоката причина, заради която Иисус е превърнал водата в прекрасно вино?Иисус тихо и незабелязано спасява сватбеното тържество и младоженците от срам. Но Неговите ученици виждат, че зад действията му стои нещо много по-съществено за Него (Йоан 2:11). Те са познавали древните старозаветни текстове, като например този от книгата на пророк Исаия (700 г. пр. Хр.):


И Господ Вседържител ще приготви на този връх угощение от тлъсти гозби и напитки, месни храни и бистри вина. И на тази планина Той ще отметне покривалото което е над всички народи, завивката, която е над всички племена. Вечно съществуващият Господ Бог ще погълне смъртта завинаги и ще изтрие сълзите от всяко лице. Ще заличи срама от Своя народ по цялата земя, защото така казва Господ. (Исаия 25:6-8)

9

Исаия си представя какво би било, ако Господ Вседържател слезе на земята. Какво би направил Бог? За кого би го направил?

8

Представи си, че ти си един от учениците на Иисус. Израснал си в юдейско семейство и поради това познаваш много добре текста от книгата на Исаия. Току що си опитал новото вино, което е направил Иисус. Какво ни показва това за Него?Исаия очаква деня, когато сам Господ ще дойде, за да излекува света. Той сравнява това излекуване с най-богатия пир, който можем да си представим. Други старозаветни текстове говорят за отделна личност, която Бог ще изпрати, за да донесе излекуването – Месията. Може ли Иисус да е бил Този, Който изпълнява очакванията и надеждите?

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Някои хора отхвърлят християнството, защото смятат, че следването на Иисус би направило живота им скучен. Как би могло нещо, което се е случило преди 2000 години, да се отнася за живота ни днес?


И как бихме могли да знаем, че е истина? Йоан е бил свидетел на Иисус и ни казва, че Иисус е дошъл, за да ни донесе живот. Какво показва първата публична поява на Иисус за живота, който Той иска да даде на хората, вярващи в Него? Какво ни показва на нас това по отношение на Него?

ОТКРИЙ

Discussion A

Прочети

Всеки може да прочете тази книга. Разследвай критично твърденията и бъди готов да проследиш докъде водят доказателствата.

Дискутирай

Тези изучавания ще ти помогнат да получиш по детайлно усещане Кой е Иисус. Защо не обсъдиш това с приятел?

Videos

Гледай

Изгледай повече видеоклипове, които ще ти помогнат да се ангажираш повече с историята.

ОТКРИЙ

Home Leaders

За лидерите

към сайта на

Знак за идващото Идваш ли тук често? Сляпа вяра Събуждането на мъртвеца Великата размяна Виж за себе си Videos

Гледай

Прочети

Търси

questions

Дискутирай