БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

Всички национални студентски движения към IFES се стремят да свидетелстват за Христос по дъстъпен и разбираем начин за специфичната за тяхното общество култура. Те работят в тясно сътрудничество с Църквата в своята страна, където това е възможно.


Всички национални движения споделят три основни цели:

Евангелизаторство – да прогласяват Исус като Спасител, Господ и Бог на студентите във всяка страна по света и да водят студентите към лична вяра в Христос.

Ученичество - да насърчават живот на посвещение и духовно израстване сред студентите, които участват в нашите движения и да ги подготвят да служат на своите семейства, църкви и общество.

Световна мисия – да насърчават студентите да отнесат благата вест за Исус Христос до всички народи по света, да станат общности от свидетели, които да са сол и светлина във всички обществени и културни сфери.

Студенти достигат студенти с Евангелието по целия свят.

ЗА НАС

ДОКТРИНАЛНА ОСНОВА

ЕКИП

IFES

ИСТОРИЯ

КОНТАКТИ

IFES е общност от студенти, служители и поддръжници, които имат една обща цел – да прославят Бога като активно споделят Евангелието сред студентите от всяка нация. В момента ние работим в над 150 страни.  

Ние сме евангелско движение, което отделя основно място на Библията – нейното проповядване, преподаване и изучаване. Ние се стремим да помогнем на студентите да признаят господството на Христос във всеки аспект на живота и интелектуалното търсене.