БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

Триединството на Бог Отец, Син и Святия Дух.


Пълния суверенитет на Бога при създаването на света, изкуплението на човечеството и последния съд.


Божественото и човешкото естество и единството на личността на Исус Христос.


Боговдъхновеността и автентичността на Свещените Писания (Библията) и техния върховен авторитет по всички въпроси на вярата и поведението като единственото директно откровение на Бога относно неговата личност и дела.


Универсалността на греха и вината на всички хора след грехопадението, правещи ги обект на Божия гняв и осъждение.


Изкупление от вината, наказанието, властта и покварата на греха единствено чрез жертвената смърт на Господ Исус Христос, който действа като наш представител и заместник.


Телесното възкресение на Господ Исус Христос от мъртвите и Неговото възнесение отдясно на Бог Отец.


Оправданието на грешниците чрез Божията благодат само чрез вяра.


Действието на Святия Дух в делото на обновление и Неговото обитаване и работа във вярващия.


Единствената Свята вселенска църква, която е тяло Христово и към която принадлежат всички истински вярващи.

БХСС приема следните основни

принципи на християнската вяра:

ЗА НАС

ДОКТРИНАЛНА ОСНОВА

ЕКИП

IFES

ИСТОРИЯ

КОНТАКТИ