БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

УЧАСТВАЙ

СТУДЕНТИ

СЪБИТИЯ

ДОБРОВОЛЦИ

МОЛИТВА

ДАРЕНИЕ

“В ръката  му имаше  книга…”

СТУДЕНТСКО БИБЛЕЙСКО

СЪСТЕЗАНИЕ

Конспект

I Раздел:

I. Битие

a. Сътворението (1-2 гл.)

b. Падението и историята на човека (3 - 11 гл.)

c. Историята на Авраам (12-23 гл.)

d. Историята на Исаак (24 - 26 гл.)

e. Историята на Яков (27 - 36 гл.)

f. Историята на Йосиф (37- 50 гл.)

II. Данаил

a. Историите за изгнанието и изпитанията (1 - 6 гл.)

b. Видения за бъдещето (7 – 12 гл.)

III. Откровение

a. Въведение и видението за Човешкия Син (1 гл.)

b. Посланието към седемте църкви (2 – 3 гл.)

c. Видението за Небето (4 – 5 гл.)

d. Идващият Божи съд (6 – 19:5 гл.)

e. Победата на Христос (19:6 – 20:15)

f. Новото създание и заключение (21 - 22 гл.)


II Раздел:

I. Исус Навин

a. Нашествието в Ханаан (1 – 11 гл.)

b. Заселването на Ханаан (12 – 24 гл.)

II. Съдии

a. Окупация на земята и смъртта на Исус Навин (1 - 2 гл.)

b. Съдиите: Готониил, Аод, Самегар, Девора, Гедеон, Авимелех, Тола, Яир, Ефтай, Ивцан, Елон, Абдон, Самсон (3 -16 гл.)

c. Религиозен и морален хаос в земята: Михей и левитът (17 -21 гл.)

III. Деяния на апостолите

a. Исус и апостолите преди Петдесятница (1 гл.)

b. Петдесятница и разпространението на Евангелието в Йерусалим (2 – 7 гл.)

c. Разпространение на Евангелието в Юдея и Самария (8 – 12 гл.)

d. Мисионерските пътувания на Павел (13 – 20 гл.)

e. Павел пред съда (21 – 28 гл.)

IV. Яков

a. Изграждане на християнска зрялост (1 гл.)

b. Изграждане на здрава общност (2 – 5 гл.)


 III Раздел:

II. Осия

a. Осия и Гомер (1 -3 гл.)

b. Пророчества против Израел (4 – 14 гл.)

II. Йоил

a. Господният ден – ден на съд (1:1 – 2:17 гл.)

b. Господният ден – ден на спасение (2:18 – 3:21 гл.)

III. Амос

a. Пророчества против народите (1 – 2 гл.)

b. Съд над Израил (3 – 6 гл.)

c. Виденията на Амос (7 – 9 гл.)

IV. Михей

a. Бог събира избрания остатък в Йерусалим (1-2 гл.)

b. Бог възстановява предишната слава на Йерусалим за пречистения остатък (3 – 5 гл.)

c. Бог прощава беззаконието на останалите от наследството Си (6 - 7 гл.)

V. Евангелието според Йоан

a. Делата и учението на Исус и белезите за Месия (1 – 12 гл.)

b. Исус и учениците (13 - 17 гл.)

c. Страданията и възкресението на Исус (18 - 21 гл.)

 IV Раздел:

I. I. Авакум

a. Диалог с Бога (1 - 2 гл.)

b. Псалм на молба и прослава (3 гл.)

II. Агей

a. Призив за възстановяване на храма (1 гл.)

b. Обещана слава на храма (2 гл.)

III. Захария

a. Осем видения (1 - 6 гл.)

b. Подновен завет и призив за истинско покорство (7 - 8 гл.)

c. Идващият цар и спасение за Израел и Юда (9 – 11 гл.)

d. Битка за Йерусалим (12 – 14 гл.)

IV. Малахия

a. Грехът на Израiл и Божията любов към Неговия народ (1 - 2 гл.)

b. Идващият ден на Господа и обещание за избавление (3 - 4 гл.)

V. Евангелието според Марк

a. Делата и учението на Исус в района на Галилея (1 – 9  гл.)

b. Пътят към Йерусалим и служението в Йерусалим (10 - 13 гл.)

c. Страданията и възкресението на Исус (14 - 16 гл.)


* бележка: въпросите могат да се вземат от всяка част от книгите; заглавията и описанията са дадени, само за да насочат към някои идеи

** бележка: могат да бъдат задавани въпроси на сравнение между книгите


Конспект

Регламент

Информация

Регистрация