БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

УЧАСТВАЙ

СТУДЕНТИ

СЪБИТИЯ

ДОБРОВОЛЦИ

МОЛИТВА

ДАРЕНИЕ

“В ръката  му имаше  книга…”

СТУДЕНТСКО БИБЛЕЙСКО

СЪСТЕЗАНИЕ

Регламент

Отбор:   Състои се от 4 човека на възраст между 19 и 29 години (навършени), от които поне двама трябва да са студенти (бакалавърска, магистърска и докторска степен, редовно, задочно или дистанционно обучение). Отборът също така се задължава да намери един квестор, който ще дойде на студентското състезание и ще наглежда работата на друг отбор.


Играта се състои от четири кръга:

I КРЪГ

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Време – 15 секунди за всеки въпрос. Отговор на компютър.


II КРЪГ

Играта е колективна. Прочита се текст от Новия завет, в който се съдържа цитат от Стария Завет.  Открийте къде се намира цитирания текст в Стария Завет. Всеки правилен отговор носи по 4 точки Разполагате със 120 секунди на пасаж. Общ брой пасажи – 8. Отговор на компютър.


III КРЪГ

Колективна игра. Ще ви прочетем 25 въпроса с по два отговора. Ще имате 15 секунди като отбор да изберете своя отговор. Всеки правилен отговор ще ви носи по 2 точки, а за всеки грешен отговор ще ви се отнемат по 2 точки. Неотговорени въпроси ще костват 0 точки. Отговор на компютър.


Всички отбори играят до трети кръг включително. Петте отбора с най-висок резултат ще продължат в четвърти кръг. При равенство след трети кръг, отборите с равен брой точки играят дузпи като търсят пасажи от книгите в целия конспект. Който пръв открие пасажа, продължава напред.


IV КРЪГ

Отворени въпроси, общо 10. Всеки отговор носи 5 точки. Време за отговор 45 секунди. Отговор на компютър.Конспект

Регламент

Информация

Регистрация