БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

Общо събрание 2017
На 20-ти май 2017 г. в офиса на БХСС в град София се проведе Общо събрание. Участваха общо 34 човека: членове на Управителния съвет, Екипа, студентските групи и доброволци.


Събранието беше открито и водено от Председателя на Управителния съвет Мартин Райчинов. В началото беше представен доклад за изминалата година от Директора на движението Крейг Уайрънс. След това Финансовият директор Дарена Цонева-Димитрова представи отчет за използването на бюджета от изтеклата година и проекто-бюджет за новата, който бе гласуван и приет.


Във втората част на събранието беше проведен избор за нов Управителен съвет. Двама от предишните членове напуснаха: Чавдар Хаджиев и Мартин Райчинов. На тяхно място бяха избрани Мария Александрова и Христина Чайковска. За нов Председател на Управителния съвет бе избрана Мариета Маринова.


Събранието протече в приятелска атмосфера и с добър тон.

НОВИНИ - АРХИВ

2014

2013

ПРЕДИШНИ ГОДИНИ

2016

2015

2017

2018