БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ

СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

бул. Христо Ботев 13, ет. 4, ап. 8, София, 1606


02/ 953 1092

office@bhss-org.com


© Copyright 2013 Български Християнски Студентски Съюз. Всички права запазени.

За нас Участвай Новини Ресурси "Открий"
Home

Начало

/

За Нас

/

Участвай

/

Новини

/

Ресурси


Home - English Home

РЕСУРСИ

MISIO DEI

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ

БИБЛЕЙСКИ ИЗУЧАВАНИЯ

МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДАЧИ

Не е ли сексистска Библията?

Истинските ученици и кръстът на Исус

Исторически доказателства за Възкресението на Исус Христос

Възкресение Христово от психологична и етична перспектива


БИБЛИЯТА

Теистичната еволюция и православното богословие

Значим ли съм във вселената или съм просто случайност?

Основи на християнския възглед за творението

Има Бог

Християнство и наука

Делюзията на Докинс: вяра и доказателства перспектива


ВЯРА И НАУКА

Вълци в овчи кожи

Индуизъм

Дали Отецът на Исус е Богът на Мохамед

Свидетелстване на мюсюлмани  

ДРУГИ РЕЛИГИИ

Има ли въобще абсолюти? Абсолютно!  

Как да сме християни в съвременната студентска култура

Исус - единственият път?

Откъде да започна?  

Това е вярно за теб, но не и за мен

Слепците, слонът и зоологическата градина

Какво трябва да кажа?

ИСТИНА И ТОЛЕРАНТНОСТ

Ами ако ние, християните, грешим за Бог?

Култура и християнска контракултура

Какво казва Библията относно дълга и кредитите

Човешко достойнство, човешки права и качество на живот

Поглед към християнската перспектива към изкуствата

Лудият

Маскарадът на злото и гражданското мъжество

Как ни влияят медиите?

Следколеден блус

Споделяне на надеждата в един век на цинизъм

Идейните системи

МИРОГЛЕД

Божествената доброта и злото

Истинските ученици и кръстът на Исус

Произход и същност на злото

Ако от християните се очаква да обичат всеки, защо мразят хората с хомосексуална ориентация?

МОРАЛ